Binnenkort: de opvolger van het LOGO-Art Basisprogramma: LOGO-Art Basis

 

Het geheel vernieuwde basisprogramma LOGO-Art Basis bevat meer dan 1000 frisse nieuwe afbeeldingen van eigentijdse woorden. Met een overzichtelijke structuur en grotere afbeeldingen, zowel in kleur als zwart-wit. De woorden zijn gekozen volgens de laatste inzichten voor de behandeling van spraakontwikkelingsstoornissen. Met LOGO-Art Basis kun je weer fijn aan de slag!

Reserveer nu alvast vrijblijvend

Ben je ook benieuwd? Reserveer hier alvast volledig vrijblijvend de opvolger van het LOGO-Art Basisprogramma:

Wat kun je allemaal verwachten?

  • drie prachtige mappen met 1000+ nieuwe, grotere, eigentijdse afbeeldingen in kleur èn zwart wit
  • woorden zijn geselecteerd op spraakklank (consonant, consonantcluster, vocaal en tweeklank) en overzichtelijk gesorteerd per positie
  • met aantrekkelijke afbeeldingen voor de uitlokking van de geïsoleerde spraakklanken
  • dankzij de nieuwe indeling komen de woorden op volgorde van leeftijdsniveau aan bod, wat ook verantwoord werken aan het uitbreiden van de woordenschat mogelijk maakt
  • sluit daarnaast naadloos aan bij het Nederlands Articulatieonderzoek (NAO en NAO VV), de LOGO-Art Articulatiekaarten en de dubbele brievenbus

Aan de slag met de LOGO-Art Articulatiekaarten

Met de nieuwe LOGO-Art Articulatiekaarten met Dubbele Brievenbus heb je een schat aan werkvormen in handen. De kaarten zijn ingedeeld in articulatieplaatsen, contrasten bij fonologische processen, consonanten, clusters, vocalen, tweeklanken, syllaben en beoordelingskaarten. Schuif twee kaarten onder de ijzeren staafjes, knip plaatjes uit de kopieerbladen van bijvoorbeeld het LOGO-Art Basisprogramma, Lange Woorden of Intensief en je kan op een leuke manier met doelmatige oefeningen aan de slag! De set is ook verkrijgbaar in combinatie met het NAO Compleet.

brievenbus-fiets-500x500brievenbus-nasaal-500x500brievenbus-t-k-500x500brievenbus-3-4-500x500brievenbus-personen-500x500


Testpanel unaniem positief over het NAO

NAO Compleet 500x418Het Nederlands Tijdschrift voor Logopedie heeft onlangs elf logopedisten gevraagd het LOGO-Art Nederlands ArticulatieOnderzoek (NAO) te testen en beoordelen. In het artikel geven de logopedisten hun mening en delen zij hun ervaringen met het nieuwe materiaal.

Het doel van het NAO is het in kaart brengen van de articulatievaardigheden van een kind op woordniveau. Er wordt onderzocht welke klanken het kind correct uitspreekt en welke niet.

De gebruikers zijn unaniem positief over het NAO articulatieonderzoek. Alle gebruikers raden het NAO aan aan collega’s.

NAOScoreformulieren 500x500

Het NAO onderzoekt consonanten, clusters, vocalen en tweeklanken. Met het toegevoegde onderdeel woordstructuur wordt de articulatie van meerlettergrepige woorden onderzocht. De doelklanken zijn gerangschikt op articulatieplaats. De doelwoorden en afbeeldingen van het NAO zijn geselecteerd op directe benoembaarheid. Dit zorgt voor een vlotte afname en focus op articulatie. Het NAO kent twee versies, namelijk het ‘NAO’ (NAO) en het ‘NAO verwervingsvolgorde’ (NAO VV). Het complete pakket bevat beide versies.

Alle gebruikers vinden dat het NAO een verbeterd onderzoek is in vergelijking met het Logo-Art. Articulatieonderzoek. Dit komt door de duidelijkere, beter benoembare en gekleurde afbeeldingen in het onderzoek. Maar ook vinden veel gebruikers de toevoeging van het onderdeel woordstructuur een duidelijke meerwaarde, omdat op die manier meerlettergrepige woorden onderzocht kunnen worden. De meerderheid van de gebruikers is blij met de vernieuwde, meetbare scoring en de toevoeging van de foutenanalyse. Ook mogelijkheid om gegevens met een normgroep te vergelijken in het NAO VV vindt men waardevol: het geeft inzicht in de fonetische articulatie mogelijkheden in vergelijking met leeftijdsgenootjes.

Aantrekkelijk instrument voor de eerstefasediagnostiek in het spraakproductieonderzoek

Het meest gewaardeerd wordt de overzichtspagina, omdat dit een duidelijk en overzichtelijk beeld geeft van de onderzoeksresultaten. De aanwezigheid van een handleiding vindt één van de gebruikers een goede toevoeging. Daarnaast vinden alle gebruikers dat de handleiding volledig, duidelijk, gestructureerd en goed leesbaar is.

Concluderend kan gezegd worden dat het nieuwe Nederlands Articulatie Onderzoek (NAO) een aantrekkelijk instrument is voor de eerstefasediagnostiek in het spraakproductieonderzoek.

Lees het hele artikel terug in het Tijdschrift voor Logopedie, Jaargang 87, Nummer 1, januari/februari 2015. Het Nederlands ArticulatieOnderzoek (NAO) is verkrijgbaar in de LOGO-Art Webshop.


Woordspeelplankje 8 ballen zakjeSpelen met woorden met het LOGO-Art Woordspeelplankje!

De nieuwe producten van LOGO-Art zijn nu al verkrijgbaar in de webshop. Met het LOGO-Art Woordspeelplankje werk je spelenderwijs aan de verbetering van de uitspraak van meerlettergrepige woorden en aan het fonologisch bewustzijn. Het woordspeelplankje is ook te koop in combinatie met Lange Woorden: LOGO-Art Lange Woorden Compleet.

Daarnaast bieden wij speciaal voor het trainen met OMFT de LOGO-Art Set voor OMFT met Lippo’s nieuwe stijl, nieuwe reminders en orthodontische elastiekjes.