Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

LOGO-Art staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Lelystad onder nummer 51678411

Leveringsvoorwaarden

Onze prijzen zijn gebaseerd op rechtstreekse levering aan instellingen, ziekenhuizen, scholen en logopediepraktijken. De prijzen in de webshop zijn inclusief BTW vermeld. Prijswijzigingen en drukfouten zijn voorbehouden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van LOGO-Art.

Verzendkosten

De normale verzendkosten voor leveringen aan Nederland en België zijn € 5,61 exclusief BTW. Voor kleine artikelen geldt een gereduceerd verzendtarief van € 3,26 of € 2,44 exclusief BTW. Voor bestellingen vanaf € 200 worden geen verzendkosten in rekening gebracht.  Voor leveringen aan andere landen binnen de EU kunnen afwijkende bedragen gehanteerd worden.

Bestellen

Alle LOGO-Art materialen zijn rechtstreeks via de LOGO-Art webshop te bestellen. Ook kunt u een bestelbon mailen naar info@logo-art.com of uw bestelling telefonisch doorgeven op telefoonnummer +31 629 311 928.

Betalen


U kunt bij ons kiezen uit de volgende betaalmethoden: iDeal, MisterCash, vooruit betaling of op rekening.

Als de koper na ingebrekestelling verzuimt het openstaande bedrag te betalen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau. In dat geval is de koper gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. Blijft de koper nalatig dan is hij eveneens aansprakelijk voor de gerechtelijke kosten.

Retourrecht / afkoelingsperiode

Als het bestelde artikel niet aan uw wensen voldoet, kunt u het binnen 14 dagen en in overleg met LOGO-Art na ontvangst terug sturen. Het artikel dient in originele staat, ongebruikt en onbeschadigd te zijn. De kosten van retourzending komen voor rekening van de klant.

Beschadigde artikelen / misdrukken

Als u een bij LOGO-Art webshop gekocht artikel beschadigd hebt ontvangen, ruilen wij het artikel direct om. Neem contact met ons op over de te nemen stappen.

Uitvoering en assortiment

De omschrijvingen in deze webwinkel zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. Wij houden echter het recht voor hiervan te kunnen afwijken. Voor eventuele zetfouten in teksten en prijzen kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Klachten

Heeft u klachten over de diensten van LOGO-Art dan kunt u dit kenbaar maken via info@logo-art.com. Wij zullen uw klachten zo snel mogelijk afhandelen.

Eigendomsvoorbehoud

LOGO-Art houdt de eigendom van alle aan de koper geleverde artikelen totdat koper volledig heeft voldaan aan zijn (betalings)verplichting.

Privacybeleid

LOGO-Art conformeert zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wij behandelen de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid.

Copyright

© 2016 LOGO-Art

Alle informatie op onze website valt onder de Auteurswet. Dit is van toepassing op de vorm en functie van de site, de vormgeving, alle geschreven tekst, foto’s, logo’s, en alle verdere informatie.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LOGO-Art is het niet toegestaan (delen van) de informatie, afbeeldingen, logo’s, foto’s, e.d. openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook en/of op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of te verspreiden.