Privacyverklaring

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Inleiding – persoonsgegevens

In deze Privacy- en Cookieverklaring leggen we uit hoe LOGO-Art met persoonsgegevens omgaat en hoe jij jouw rechten daarover kunt uitoefenen.

‘Persoonsgegevens’ zijn gegevens die direct of indirect betrekking hebben op een bepaalde persoon. Bijvoorbeeld je naam, (e-mail)adres en telefoonnummer.

Over ons

Met ‘we’, ‘wij’ of ‘ons (bedrijf)’ bedoelen we:

LOGO-Art, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 51678411 en gevestigd te (8375 GR) Oldemarkt, aan De Veentjes 34.

Voor verwerkingen van persoonsgegevens via onze website en in het kader van de verkoop van producten en diensten, heeft ons bedrijf te gelden als zogenaamde ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de privacyregelgeving. Dat betekent kort gezegd dat ons bedrijf hierbij volledig verantwoordelijk is voor de naleving van de privacyregelgeving als het gaat om jouw persoonsgegevens.

Bepaalde producten en diensten van ons bieden jou als klant of gebruiker de mogelijkheid om zelf persoonsgegevens te verwerken. Zo kun je in LOGO-Art Online gebruikers aanmaken en gegevens van de te behandelen kinderen opslaan. Daarvoor ben jij (c.q. is jouw organisatie) verwerkingsverantwoordelijke en zijn wij ‘verwerker’. Je bepaalt zelf welke gegevens je invoert – wij slaan ze zorgvuldig op. De verdere afspraken hierover vind je in onze Algemene Voorwaarden.

Gebruik persoonsgegevens

We gebruiken je persoonsgegevens voor het correct uitvoeren van bestellingen en de daarbij horende service. Daarvoor vragen we jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en – optioneel – bestelnotities (bijvoorbeeld speciale instructies) ten behoeve van facturatie en levering. Bij automatische incasso vragen we bankgegevens van jou / jouw organisatie. Voor het eenvoudiger plaatsen van eventuele vervolgbestellingen vragen we je een account met wachtwoord aan te maken. Als je dat wilt, dan kun je een beoordeling van een product op onze website achterlaten, waarbij je ingevulde naam wordt getoond. Verder gebruiken we jouw contactgegevens om je te informeren over jouw bestelling, om te reageren op je eventuele vragen of opmerkingen via het contactformulier op de website en om je onze nieuwsbrief en aanbiedingen toe te zenden. Je kunt je daarvoor ook aanmelden via onze website.

De wettelijke grondslag voor het gebruik van jouw persoonsgegevens is in de eerste plaats dat dit noodzakelijk is om onze verplichtingen op basis van de tussen jou (c.q. jouw organisatie) en ons gesloten overeenkomsten goed te kunnen uitvoeren. 

Daarnaast doen wij een beroep op ons gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens te gebruiken, namelijk om onze dienstverlening commercieel te optimaliseren. Hiermee bedoelen we bijvoorbeeld de eerder genoemde nieuwsbrieven en aanbiedingen.

Natuurlijk hechten we bij het gebruik van je persoonsgegevens zeer aan jouw belang op de bescherming van je privacy. We hebben daarvoor waarborgen getroffen. Zo kun je eenvoudig jouw rechten uitoefenen, zoals hierna beschreven, en jezelf altijd eenvoudig afmelden voor mailings. 

Indien nodig vragen wij voor ander gebruik van persoonsgegevens jouw voorafgaande toestemming. Je kunt een gegeven toestemming altijd weer intrekken. 

Tot slot verwerken wij je persoonsgegevens omdat wij hiertoe wettelijk verplicht zijn op grond van (fiscale) wetgeving.

Bewaren persoonsgegevens

We bewaren jouw persoonsgegevens alleen voor zo lang als dat nodig is voor het goed functioneren van onze dienstverlening of zo lang als nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

We gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Binnen ons bedrijf zijn passende maatregelen getroffen om data, inclusief persoonsgegevens, te beschermen. We noemen er een paar:

– persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor bevoegde medewerkers als dat nodig is voor de uitoefening van hun functie;
– we hebben passende IT-beveiligingsmaatregelen getroffen – zo wordt alle data, waaronder persoonsgegevens opgeslagen op beveiligde servers;
– periodiek worden er tests uitgevoerd op kwetsbaarheden.

De data, waaronder persoonsgegevens, waarover wij beschikken wordt lokaal opgeslagen binnen de Europese Unie, met uitzondering van data die wordt verwerkt door derde partijen zoals hierna genoemd. 

Doorgifte persoonsgegevens

We behandelen persoonsgegevens vertrouwelijk. Jouw persoonsgegevens worden alleen ten behoeve van ons bedrijf verwerkt en niet verstrekt aan derden, behalve zoals vermeld in deze Privacy- en Cookieverklaring. 

Voor een goede uitvoering van onze dienstverlening schakelen we bepaalde in- en externe leveranciers in, zoals IT-leveranciers en logistieke bedrijven. Met leveranciers die vanuit hun dienstverlening toegang hebben tot persoonsgegevens, maken we afspraken over onder meer geheimhouding, beveiliging en dat zij de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden mogen gebruiken.

Verder kunnen persoonsgegevens overgaan naar een derde partij in het kader van een overname, fusie of (andere) reorganisatie waarbij ons bedrijf is betrokken.

Ten slotte is het mogelijk dat we persoonsgegevens moeten verstrekken indien de wet dat vereist of om te voldoen aan een bevel van een bevoegde autoriteit.

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine bestandjes die bij een bezoek aan onze website via je browser op jouw computer of andere device worden opgeslagen. Cookies kunnen door ons of door derde partijen worden geplaatst.

Wij plaatsen functionele cookies voor het goed laten functioneren van de website en het bestelproces. De functionele cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat indien je een product selecteert, dit wordt bewaard in je winkelwagen. Deze cookies worden bewaard voor de duur van je sessie, ofwel verwijderd indien je je browser afsluit.

Daarnaast gebruiken we analytische / statistische cookies die informatie verzamelen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze cookies helpen ons de inrichting en werking van de website te verbeteren. We hebben de tool Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld conform de richtlijnen die daarvoor gelden. Verder worden er cookies geplaatst vanuit WordPress, het platform waarop onze website is gebouwd. Deze cookies worden maximaal 5 jaar bewaard.

Ten slotte worden via onze website marketing cookies geplaatst van YouTube (Google), vanwege de video’s op onze website. Hiermee verzamelt YouTube / Google data met de bedoeling voor jou relevantere advertenties te laten zien, ook op andere websites die je bezoekt. Wij hebben geen controle over hoe YouTube / Google met deze data omgaat. In haar privacybeleid stelt Google te voldoen aan juridische kaders met een beschermingsniveau dat equivalent is aan de EU-wetgeving. De cookies van YouTube vervallen uiterlijk na 179 dagen.

Voor het gebruik van niet-functionele cookies (sommige analytische en marketing cookies) is jouw toestemming nodig. Je kunt eventueel verstrekte toestemming altijd weer intrekken via de instellingen in je browser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Safari, Firefox en Chrome). Ook kun je alle cookies daar verwijderen. Raadpleeg daarvoor alsjeblieft de informatiepagina’s van je browser. Indien je alle soorten cookies blokkeert, dan kan dit echter wel tot gevolg hebben dat onderdelen van de website niet optimaal werken.

Verdere informatie en jouw rechten

Mocht je verdere vragen hebben over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens of mocht je inzage daarin wensen, verbetering of verwijdering daarvan willen verzoeken of een verzoek tot beperking van verwerking of overdracht van jouw persoonsgegevens willen vragen, neem dan contact met ons op via onderstaand e-mailadres. Je hebt daarnaast het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens. Ook hiervoor kun je contact met ons opnemen via onderstaand e-mailadres.

Wij zullen je vraag of verzoek in behandeling nemen en zo spoedig mogelijk bij je erop terugkomen. Het kan zijn dat wij aanvullende informatie nodig hebben om jouw verzoek te verwerken. Bijvoorbeeld in het geval van een verzoek tot inzage of verwijdering, zullen wij zeker willen weten dat jij degene bent over wie de betreffende persoonsgegevens gaan en zullen wij moeten nagaan of het verzoek terecht en uitvoerbaar is. Dit is in het (privacy)belang van al onze klanten en relaties.

Tevens bestaat er de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat is de autoriteit die in Nederland toezicht houdt op naleving van de privacyregelgeving. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is hierover meer informatie te vinden.

Contact

privacy@logo-art.com

Laatst aangepast: 29 juni 2018

LOGO-Art kan deze Privacy- en Cookieverklaring van tijd tot tijd aanpassen. De (aangepaste) Privacy- en Cookieverklaring is van toepassing vanaf de datum zoals hier vermeld.