Aanbieding!

LOGO-Art Nederlands ArticulatieOnderzoek (NAO) Compleet – Nu met gratis Absurd!

 329,00

Het NAO is de standaard voor articulatieonderzoek voor logopedisten en remedial teachers.

Een speciale aanbieding om het nieuwe schooljaar goed te beginnen! Van 24 augustus tot 14 september 2015 ontvangt u bij bestelling van het LOGO-Art Nederlands ArticulatieOnderzoek (NAO) Compleet, de ringmap LOGO-Art Absurd ter waarde van € 49 gratis! Klik hier om de kortingsbon voor gratis verzending ook nog te activeren. Prettig schooljaar!

Uitverkocht

Artikelnummer: NAO_Compleet_Absurd Categorieën: , ,

Beschrijving

Het NAO is de standaard voor articulatieonderzoek voor logopedisten en remedial teachers.

Voor het eerst wordt de articulatie ook meetbaar; onderzoeksresultaten kunnen eenduidig kwantitatief geanalyseerd en met elkaar vergeleken worden. Het effect van de logopedische behandeling kan eenvoudig in beeld gebracht worden.

Het Nederlands ArticulatieOnderzoek Compleet (NAO Compleet) bestaat uit:

 • NAO: gebruikelijke volgorde van articulatieplaats
 • NAO VV: doelklanken worden onderzocht in VerwervingsVolgorde
 • Handleiding
 • 50 stuks scoreformulieren NAO
 • 50 stuks scoreformulieren NAO VV

Het NAO is de nieuwe en vernieuwende opvolger van het LOGO-Art Articulatieonderzoek. Met dit onderzoeksinstrument wordt de spraakklankproductie van het kind in kaart gebracht: aantrekkelijk voor het kind en zeer practisch en overzichtelijk voor de therapeut. De correctscores kunnen eenvoudig in een grafiek weergegeven worden en ook de foutenanalyses komen overzichtelijk in beeld. Hiermee kan bij herafname van het NAO ook kwantitatief de voortgang worden weergegeven. Articulatie wordt meetbaar.

De Onderzoeksmap NAO bevat 143 kleurenafbeeldingen van doelwoorden in volgorde van articulatieplaats.

Om ook een indruk te krijgen van de vaardigheden in het uitstempelen (plannen) van meerlettergrepige woorden is in dit vernieuwde onderzoek het onderdeel Woordstructuur toegevoegd. Bij dit onderdeel van het onderzoek wordt kwantitatief gekeken of het juiste aantal lettergrepen bij meerlettergrepige woorden intact is. Bovendien kan de realisatie van de meerlettergrepige woorden kwalitatief worden onderzocht.

De 143 afbeeldingen van het NAO zijn verdeeld in de volgende 7 onderdelen:

 1. Enkelvoudige consonanten initiaal
 2. Enkelvoudige consonanten finaal
 3. Enkelvoudige consonanten mediaal
 4. Meervoudige consonanten initiaal
 5. Meervoudige consonanten finaal
 6. Vocalen en Tweeklanken
 7. Woordstructuur

Het Scoreformulier NAO bestaat uit een dubbelgevouwen A3-formulier.

Op het voorblad is ruimte voor de persoonlijke gegevens van het kind. In het blok daaronder kunnen de bevindingen van het onderzoek kwantitatief weergegeven worden in een tabel en in duidelijke staafdiagrammen. Dit geeft een snel en overzichtelijk beeld van de kwantitatieve onderzoeksresultaten. Verder is er ruimte voor opmerkingen en kwalitatieve bevindingen van het onderzoek.

Op de binnenzijde en achterzijde van het scoreformulier staan alle doelklanken van de zeven onderdelen, alle doelwoorden, ruimte voor het uitschrijven van de fonetische realisatie, scorevakjes voor de foutenanalyse en ruimte voor het uitschrijven van de 2e realisatie (na imitatie) en voor opmerkingen. Aan het einde van elk onderdeel (elk blok) kunnen de somscores genoteerd worden. Deze somscores kunnen op de voorpagina ingevuld worden. De Somscore Correct kan in de betreffende staafdiagram op de voorpagina worden weergegeven, waarna het Percentage Correct direct kan worden afgelezen. De instructies voor afname en de betekenis van gebruikte afkortingen staan op het scoreformulier.

In het NAO VV worden dezelfde doelklanken onderzocht als in het NAO, alleen dan in volgorde van verwerving. Vooral bij jonge kinderen kan dit de afnametijd behoorlijk bekorten.

De Onderzoeksmap NAO VV bevat 125 kleurenafbeeldingen van doelwoorden in verwervingsvolgorde volgens Stes en Elen (Articulatiestoornissen, Stes, 2005). Het aantal afbeeldingen is lager dan bij het NAO omdat het onderdeel Woordstructuur in dit onderzoek niet voorkomt.

Het NAO VV volgt de spraakklanken die verworven zijn door 75% van de kinderen op leeftijd geselecteerd. Dit zijn de spraakklanken die in het onderzoek van Stes en Elen door 75% van de kinderen van de betreffende leeftijd correct zijn uitgesproken. Correct is echt correct, dus ook zonder distorsie of devoicing. In het onderzoek van Stes en Elen is ook onderzocht wanneer spraakklanken door 90% van de kinderen verworven zijn. In de volgorde van de woorden op het scoreformulier is hier rekening mee gehouden.

De 125 afbeeldingen zijn verdeeld in de volgende categorieën en onderverdelingen.

Klanken verworven door ten minste 75% van kinderen van 3 jaar, 4 jaar, 5 jaar, 6 jaar, 7 jaar, 8 jaar, 9 jaar, 10 jaar en Vocalen en Tweeklanken.

Het Scoreformulier NAO VV bestaat uit een dubbelgevouwen A3-formulier.

Op het voorblad is ruimte voor de persoonlijke gegevens van het kind. In het blok daaronder kunnen de bevindingen van het onderzoek kwantitatief weergegeven worden in een tabel en in duidelijke staafdiagrammen. Dit geeft een snel en overzichtelijk beeld van de onderzoeksresultaten. De niet-verworven klanken kunnen uitgeschreven worden en er is ruimte voor opmerkingen en kwalitatieve bevindingen van het onderzoek.

Op de binnenzijde en achterzijde van het scoreformulier staan alle doelwoorden, alle doelklanken, ruimte voor het uitschrijven van de fonetische realisatie, scorevakjes voor de foutenanalyse en ruimte voor het uitschrijven van de 2e realisatie (na imitatie) en voor opmerkingen. De doelklanken die door ten minste 75% van de kinderen correct worden uitgesproken staan per leeftijdscategorie bij elkaar. Aan het einde van elk onderdeel kunnen de somscores en daaronder de cumulatieve (opgetelde) somscores genoteerd worden. Deze somscores kunnen op de voorpagina ingevuld worden. De Somscore Correct kan in de betreffende staafdiagram op de voorpagina worden weergegeven, waarna het Percentage Correct direct kan worden afgelezen. De instructies voor afname en de betekenis van gebruikte afkortingen staan op het scoreformulier.