Logopediemateriaal in een handomdraai helemaal op maat met LOGO-Art Online

Met meer dan 1.800 woorden, 1.500 minimale paren en oneindige selectiemogelijkheden maak je eenvoudig werkbladen en digitale oefeningen helemaal op maat. Ouders kunnen op de gratis LOGO-Art Thuis app de oefeningen vinden en spelletjes spelen.

Met LOGO-Art Online maak je eenvoudig selecties, precies op maat, passend bij je doel en bij de mogelijkheden van het kind. Kies een klank, sluit klanken uit, selecteer de woorden die passen bij de belevingswereld van het kind en werk met meer dan 1.500 minimale paren en woordenschatafbeeldingen uit meer dan 50 categorieën.

En heb je een mooie selectie klaar gezet voor een kind? Dan kun je ook eenvoudig leuke spelletjes helemaal op maat spelen. Elk spel is weer anders; succes verzekerd!

 De licentie omvat:

 • onbeperkt gebruik van LOGO-Art Online
 • de gratis huiswerk-app LOGO-Art Thuis voor ouders en kinderen
 • altijd de nieuwste updates van LOGO-Art Online èn LOGO-Art Thuis en
 • ondersteuning van onze helpdesk

Welkom in de Facebookgroep LOGO-Art Online om ervaringen uit te wisselen
Wil je met collega’s of de ontwikkelaars ideeën uitwisselen of elkaar inspireren? Sluit je aan in de besloten Facebookgroep LOGO-Art Online.

Misschien treffen we je nog bij één van de cursussen?

Met vriendelijke groet
Neeke en Wenda

LOGO-Art Online voor iPad: nu ook memory spelen en gratis thuis-app LOGO-Art Thuis

LOGO-Art Online is de logopediezoekmachine voor iPad! Voor het eerst kun je eenvoudig selecties en werkbladen op maat maken uit de grote catalogus van woorden en afbeeldingen van LOGO-Art. En dat gaat veel tijd besparen! Met de slimme zoekfuncties stel je eenvoudig en snel oefenselecties op maat samen en deze kun je direct printen; geen afval meer, want je print alleen precies dat wat je nodig hebt. Met de selecties kun je op de iPad ook leuke spelvormen spelen: Memory, Lotto, Wipen en Verven.

Werk je met LOGO-Art Online dan kun je ook huiswerk klaarzetten voor de gratis huiswerkapp LOGO-Art Thuis. Kinderen kunnen thuis op smartphone, tablet of iPad hun logopedie-oefeningen herhalen en er ook spelletjes mee spelen. De gratis huiswerkapp LOGO-Art Thuis is voor iOS èn Android.

LOGO-Art Online bevat ruim 1800 woorden met afbeeldingen, meer dan 1500 minimale paren, afbeeldingen in ruim 50 thema’s, een groeiend aantal taaloefeningen en vele handige zoekfuncties voor de logopediebehandeling op maat.

Een greep uit de mogelijkheden:

 • zoek consonant, consonantverbinding, hoofdklinker of tweeklank
 • filter klanken uit de selectie zodat je aan één doel tegelijk kan werken; bijvoorbeeld bij interdentaliteit t-woorden oefenen zonder dat er een s, z, sj of nog een t op een andere positie in voorkomt
 • selecteer juist die woorden die bij de woordenschatontwikkeling van het kind passen, volgens de Basiswoordenlijst Amsterdamse Kinderen
 • beperk voor een fonologische therapie eenvoudig de selectie tot alleen CV-/VC- en CVC-woorden
 • kies het aantal klankgroepen/lettergrepen waarmee je wilt werken
 • breid de selectie uit met extra klanken voor extra uitdaging
 • sorteer elke selectie in de gewenste volgorde:
  • naar woordenschatverwerving
  • naar articulatie van eenvoudig tot steeds ingewikkelder of
  • in willekeurige volgorde
 • oefen de woordstructuur met lange woorden, zoals be-, ge- en ver-woorden
 • toon de afbeeldingen met of zonder het woord; of alleen met het aantal klankgroepen
 • vind eenvoudig van elk woord alle rijmwoorden
 • ontdek meer dan 1500 minimale paren voor onder andere vereenvoudigingsprocessen
 • werk aan de woordenschat met woorden en afbeeldingen uit wel 50 thema’s
 • werk aan taaloefeningen, zoals regelmatige, onregelmatige, samengestelde en wederkerende werkwoorden, zinnen met hij/zij en lidwoorden de/het.
 • bewaar selecties, favoriete woorden en huiswerk op de kindkaart
 • print werkbladen in kleur of zwart-wit via Apple AirPrint rechtstreeks vanaf de iPad
 • speel spelletjes met precies de speciaal voor het kind geselecteerde woorden: Memory, Lotto, Wipen en Verven
 • zet huiswerk klaar voor LOGO-Art Thuis, zodat ook thuis op eigen smartphone of tablet de oefeningen en spelletjes geoefend kunnen worden

Lees meer over LOGO-Art Online.


Geheel vernieuwd: LOGO-Art Basis

Nieuw van LOGO-Art: LOGO-Art Basis! Dit geheel vernieuwde basisprogramma bevat meer dan 1000 bladzijden vol met nieuwe afbeeldingen en praktische woordenlijsten. LOGO-Art Basis heeft een overzichtelijke structuur en grotere afbeeldingen, zowel in kleur als zwart-wit. De woorden zijn gekozen volgens de laatste inzichten voor de behandeling van spraakontwikkelingsstoornissen. Met LOGO-Art Basis kun je weer fijn aan de slag!

De set is ook te krijgen in verschillende bundels, zoals bijvoorbeeld in combinatie met de LOGO-Art Articulatiekaarten en Dubbele Brievenbus.

LOGO-Art Basis is ontwikkeld voor de behandeling van kinderen (vanaf ongeveer 2 jaar) met:

  • spraakontwikkelingsstoornissen met een fonetische oorsprong ofwel articulatorische stoornissen;
  • spraakontwikkelingsstoornissen met een fonologische oorsprong;
  • spraakontwikkelingsstoornissen bij een verbale ontwikkelingsdyspraxie;
  • problemen in de auditieve functies;
  • problemen in het fonologisch bewustzijn;
 • problemen in het fonemisch bewustzijn;

en voor de behandeling of begeleiding van oudere kinderen en volwassenen (met een voltooide spraakontwikkeling):

  • met articulatorische problemen;
  • met uitspraakproblemen ten gevolge van een dysarthrie;
 • bij uitspraakverbetering i.v.m. een accent, Nederlands als tweede taal of als iemand om persoonlijke of professionele redenen zijn uitspraak wil verbeteren.

Daarnaast kan LOGO-Art Basis, door de ruime hoeveelheid afbeeldingen met daaronder het doelwoord, zeer goed ingezet worden bij:

  • het voorbereidend en aanvankelijk leesproces in het onderwijs en in de onderwijsondersteuning;
  • het behandelen of begeleiden van lees- en spellingsproblemen;
  • het uitbreiden van de woordenschat;
 • tweede taalverwerving.

De uitgebreide woordenlijsten in deel 3 zijn door de gestructureerde opbouw bovendien goed te gebruiken bij het trainen van spraakafzien (liplezen in de volksmond).

Wat kun je allemaal verwachten?

 • drie prachtige mappen met 1000+ bladzijden met afbeeldingen en woordenlijsten. De afbeeldingen zijn zowel in kleur als zwart-wit afgedrukt.
 • woorden zijn geselecteerd op spraakklank (consonant, consonantcluster, vocaal en tweeklank) en overzichtelijk gesorteerd per positie
 • met aantrekkelijke afbeeldingen voor de uitlokking van de geïsoleerde spraakklanken
 • dankzij de nieuwe indeling komen de woorden op volgorde van leeftijdsniveau aan bod, wat ook verantwoord werken aan het uitbreiden van de woordenschat mogelijk maakt
 • sluit daarnaast naadloos aan bij het Nederlands Articulatieonderzoek (NAO en NAO VV), de LOGO-Art Articulatiekaarten en de dubbele brievenbus.


Aan de slag met de LOGO-Art Articulatiekaarten

Met de nieuwe LOGO-Art Articulatiekaarten met Dubbele Brievenbus heb je een schat aan werkvormen in handen. De kaarten zijn ingedeeld in articulatieplaatsen, contrasten bij fonologische processen, consonanten, clusters, vocalen, tweeklanken, syllaben en beoordelingskaarten. Schuif twee kaarten onder de ijzeren staafjes, knip plaatjes uit de kopieerbladen van bijvoorbeeld het LOGO-Art Basisprogramma, Lange Woorden of Intensief en je kan op een leuke manier met doelmatige oefeningen aan de slag! De set is ook verkrijgbaar in combinatie met het NAO Compleet.

brievenbus-fiets-500x500brievenbus-nasaal-500x500brievenbus-t-k-500x500brievenbus-3-4-500x500brievenbus-personen-500x500


Testpanel unaniem positief over het NAO

NAO Compleet 500x418Het Nederlands Tijdschrift voor Logopedie heeft onlangs elf logopedisten gevraagd het LOGO-Art Nederlands ArticulatieOnderzoek (NAO) te testen en beoordelen. In het artikel geven de logopedisten hun mening en delen zij hun ervaringen met het nieuwe materiaal.

Het doel van het NAO is het in kaart brengen van de articulatievaardigheden van een kind op woordniveau. Er wordt onderzocht welke klanken het kind correct uitspreekt en welke niet.

De gebruikers zijn unaniem positief over het NAO articulatieonderzoek. Alle gebruikers raden het NAO aan aan collega’s.

NAOScoreformulieren 500x500

Het NAO onderzoekt consonanten, clusters, vocalen en tweeklanken. Met het toegevoegde onderdeel woordstructuur wordt de articulatie van meerlettergrepige woorden onderzocht. De doelklanken zijn gerangschikt op articulatieplaats. De doelwoorden en afbeeldingen van het NAO zijn geselecteerd op directe benoembaarheid. Dit zorgt voor een vlotte afname en focus op articulatie. Het NAO kent twee versies, namelijk het ‘NAO’ (NAO) en het ‘NAO verwervingsvolgorde’ (NAO VV). Het complete pakket bevat beide versies.

Alle gebruikers vinden dat het NAO een verbeterd onderzoek is in vergelijking met het Logo-Art. Articulatieonderzoek. Dit komt door de duidelijkere, beter benoembare en gekleurde afbeeldingen in het onderzoek. Maar ook vinden veel gebruikers de toevoeging van het onderdeel woordstructuur een duidelijke meerwaarde, omdat op die manier meerlettergrepige woorden onderzocht kunnen worden. De meerderheid van de gebruikers is blij met de vernieuwde, meetbare scoring en de toevoeging van de foutenanalyse. Ook mogelijkheid om gegevens met een normgroep te vergelijken in het NAO VV vindt men waardevol: het geeft inzicht in de fonetische articulatie mogelijkheden in vergelijking met leeftijdsgenootjes.

Aantrekkelijk instrument voor de eerstefasediagnostiek in het spraakproductieonderzoek

Het meest gewaardeerd wordt de overzichtspagina, omdat dit een duidelijk en overzichtelijk beeld geeft van de onderzoeksresultaten. De aanwezigheid van een handleiding vindt één van de gebruikers een goede toevoeging. Daarnaast vinden alle gebruikers dat de handleiding volledig, duidelijk, gestructureerd en goed leesbaar is.

Concluderend kan gezegd worden dat het nieuwe Nederlands Articulatie Onderzoek (NAO) een aantrekkelijk instrument is voor de eerstefasediagnostiek in het spraakproductieonderzoek.

Lees het hele artikel terug in het Tijdschrift voor Logopedie, Jaargang 87, Nummer 1, januari/februari 2015. Het Nederlands ArticulatieOnderzoek (NAO) is verkrijgbaar in de LOGO-Art Webshop.


Woordspeelplankje 8 ballen zakjeSpelen met woorden met het LOGO-Art Woordspeelplankje!

De nieuwe producten van LOGO-Art zijn nu al verkrijgbaar in de webshop. Met het LOGO-Art Woordspeelplankje werk je spelenderwijs aan de verbetering van de uitspraak van meerlettergrepige woorden en aan het fonologisch bewustzijn. Het woordspeelplankje is ook te koop in combinatie met Lange Woorden: LOGO-Art Lange Woorden Compleet.

Daarnaast bieden wij speciaal voor het trainen met OMFT de LOGO-Art Set voor OMFT met Lippo’s nieuwe stijl, nieuwe reminders en orthodontische elastiekjes.